สัมมนาสมาคมการพิมพ์ไทย หลักสูตร Digital Marketing for Print Business

Digital Marketing for Print Business

สัมมนาสมาคมการพิมพ์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 หลักสูตร Digital Marketing for Print Business
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 -16.30 น.
ณ ห้องสัมมนา ชั้น 4 อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย พระราม9

ธุรกิจการพิมพ์จะเข้าถึง “คนสัญชาติดิจิทัล” ได้อย่างไร จะใช้การตลาดดิจิทัลรูปแบบไหน ต้องมาฟังจากผู้ประกอบการตัวจริงเสียงจริง ที่ใช้การตลาดดิจิทัล เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการดำเนินธุรกิจยุค 4.0 พบกับผู้ประกอบการธุรกิจออกแบบบรรจุภัณฑ์ พิมพ์ฉลากดิจิทัล และแพ็กเกจจิ้ง ออนไลน์ บริการทั่วไทย ทั้งหมดนี้จะมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์ เคล็ดลับการดำเนินธุรกิจด้วยการตลาดดิจิทัล

รายละเอียด

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 10.30 น. พฤติกรรมลูกค้ายุคดิจิทัล โดย. คุณจิตร์งาม รักษาแก้ว Co-founder Kprint
10.30 – 10.45 น. พักเบรค
10.45 – 12.00 น. พฤติกรรมลูกค้ายุคดิจิทัล (ต่อ)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. เสวนา “กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล” ผู้ร่วมเสวนา คุณชิตติพล ว่องส่งสาร Art Director,
Freelance Sir คุณพรรณกร จันทรุกขา CEO, บริษัท เอ็นพีพี บ็อกซ์ จำกัด คุณจิตรงาม รักษาแก้ว Co-founder, Kprint
ดำเนินรายการโดย: อ. ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม
14.30 – 14.45 น. พักเบรค
14.45 – 16.00 น. เสวนา (ต่อ)
16.00 – 16.30 น. ถาม-ตอบ และปิดสัมมนา

ค่าใช้จ่าย

  • บุคคลทั่วไป ราคา 2,500 บาท / 1 ท่าน
  • สมาชิกสมาคมการพิมพ์ไทย และชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย
    – อบรม 1 ท่าน ราคา 2,000 บาท
    – อบรม 2 ท่าน ส่วนลดพิเศษ 10% ราคา 3,600 บาท
  • นักศึกษา ราคา 1,200 บาท / 1 ท่าน

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

ดาวโหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวโหลดเอกสารหลักสูตร

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร Digital Marketing for Print Business

ติดต่อสอบถาม

คุณมยุรีย์ จันทร์รัตนคีรี
โทรศัพท์ 0-2719-6685-7, 087-670-2223, 082-745-9999
โทรสาร 0-2719-6688
E-mail: mayuree.tpa@gmail.com

จัดโดย สมาคมการพิมพ์ไทย ร่วมกับ ชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย

logo_tp_150px

 

Related Post

การพิมพ์ไทยสัญจร 60 ภาคเหนือ
views 293
การพิมพ์ไทยสัญจร 60 ภาคเหนือ “ทิศทางการพิมพ์ไทย ในยุค 4.0” เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมการพิมพ์ไทยได้จัดงาน “การพิมพ์ไทยสัญจรภาคเหนือ” ณ ห้องปารีส โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู...
มอบเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา
views 228
มอบเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา จากโครงการ “๙ แบบตัวพิมพ์ไทย เพื่อพ่อ” สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ มอบเงินรายได้จากโครงการ “๙ แบบ ตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ” บริจาคสมทบทุนให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อร่วมสานต่อโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด...
งานสัมมนา การออกแบบและการเตรียมไฟล์ สำหรับงานพิมพ์คุณภาพ
views 354
สมาคมการพิมพ์ไทย จัดงานสัมมนา การออกแบบและการเตรียมไฟล์ สำหรับงานพิมพ์คุณภาพ สมาคมการพิมพ์ไทย ร่วมกับบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาในหัวข้อ “การออกแบบและการเตรียมไฟล์ สำหรับงานพิมพ์คุณภาพ” เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสัมมนาชั...