สัมมนาสมาคมการพิมพ์ไทย หลักสูตร Digital Marketing for Print Business

Digital Marketing for Print Business

สัมมนาสมาคมการพิมพ์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 หลักสูตร Digital Marketing for Print Business
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 -16.30 น.
ณ ห้องสัมมนา ชั้น 4 อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย พระราม9

ธุรกิจการพิมพ์จะเข้าถึง “คนสัญชาติดิจิทัล” ได้อย่างไร จะใช้การตลาดดิจิทัลรูปแบบไหน ต้องมาฟังจากผู้ประกอบการตัวจริงเสียงจริง ที่ใช้การตลาดดิจิทัล เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการดำเนินธุรกิจยุค 4.0 พบกับผู้ประกอบการธุรกิจออกแบบบรรจุภัณฑ์ พิมพ์ฉลากดิจิทัล และแพ็กเกจจิ้ง ออนไลน์ บริการทั่วไทย ทั้งหมดนี้จะมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์ เคล็ดลับการดำเนินธุรกิจด้วยการตลาดดิจิทัล

รายละเอียด

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 10.30 น. พฤติกรรมลูกค้ายุคดิจิทัล โดย. คุณจิตร์งาม รักษาแก้ว Co-founder Kprint
10.30 – 10.45 น. พักเบรค
10.45 – 12.00 น. พฤติกรรมลูกค้ายุคดิจิทัล (ต่อ)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. เสวนา “กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล” ผู้ร่วมเสวนา คุณชิตติพล ว่องส่งสาร Art Director,
Freelance Sir คุณพรรณกร จันทรุกขา CEO, บริษัท เอ็นพีพี บ็อกซ์ จำกัด คุณจิตรงาม รักษาแก้ว Co-founder, Kprint
ดำเนินรายการโดย: อ. ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม
14.30 – 14.45 น. พักเบรค
14.45 – 16.00 น. เสวนา (ต่อ)
16.00 – 16.30 น. ถาม-ตอบ และปิดสัมมนา

ค่าใช้จ่าย

  • บุคคลทั่วไป ราคา 2,500 บาท / 1 ท่าน
  • สมาชิกสมาคมการพิมพ์ไทย และชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย
    – อบรม 1 ท่าน ราคา 2,000 บาท
    – อบรม 2 ท่าน ส่วนลดพิเศษ 10% ราคา 3,600 บาท
  • นักศึกษา ราคา 1,200 บาท / 1 ท่าน

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

ดาวโหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวโหลดเอกสารหลักสูตร

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร Digital Marketing for Print Business

ติดต่อสอบถาม

คุณมยุรีย์ จันทร์รัตนคีรี
โทรศัพท์ 0-2719-6685-7, 087-670-2223, 082-745-9999
โทรสาร 0-2719-6688
E-mail: mayuree.tpa@gmail.com

จัดโดย สมาคมการพิมพ์ไทย ร่วมกับ ชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย

logo_tp_150px

 

Related Post

งานมหกรรมการพิมพ์นานาชาติแห่งประเทศจีนตอนใต้ Printing South China 2018 ครั้งที่ 25 วันที่ 10-12 มีนาคม 2018
views 452
Printing South China 2018 งานมหกรรมการพิมพ์นานาชาติแห่งประเทศจีนตอนใต้ ครั้งที่ 25 วันที่ 10-12 มีนาคม 2018 Printing South China 2018 Printing South China 2018 จะเปิดตัวโซนใหม่ล่าสุดสำหรับกระดาษลูกฟูกเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี และได้จับมือกับ Sin...
โครงการ ๙ แบบตัวพิมพ์ไทย เพื่อพ่อ
views 863
โครงการ ๙ แบบตัวพิมพ์ไทย เพื่อพ่อ เรียบเรียง โดยคุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือมประธานโครงการ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงปกครองแผ่นดินยาวนานกว่า ๗๐ ปี อันเป็นระยะเวลาครองรา...
การออกแบบ และการเตรียมไฟล์งานสำหรับงานพิมพ์
views 746
สมาคมการพิมพ์ไทย จัดงานสัมมนาการพิมพ์ 4.0 สำหรับคนรุ่นใหม่ การออกแบบ และการเตรียมไฟล์งานสำหรับงานพิมพ์ การจัดสัมมนาครั้งนี้มีขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 ณ ห้องสัมมนาชั้น 4 อาคารสมาคมการพิมพ์ไทยพระราม 9 โดยจัดสัมมนาเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงเช้า บร...