Thai Print Academy เปิดหลักสูตรฝึกอบรมการพิมพ์ออฟเซ็ตเบื้องต้น รุ่นที่ 11

สถาบันการพิมพ์ไทย Thai Print Academy
เปิดหลักสูตรฝึกอบรมการพิมพ์ออฟเซ็ตเบื้องต้น รุ่นที่ 11

หัวข้อฝึกอบรม

  1. เครื่องพิมพ์ออฟเซต และความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องพิมพ์
  2. ความรู้เกี่ยวกับระบบการพิมพ์ออฟเซต
  3. กระดาษ
  4. หมึกพิมพ์ออฟเซต
  5. น้ำยาฟาวน์เทน
  6. แม่พิมพ์ระบบออฟเซต และผ้ายางออฟเซต
  7. ระบบทำความชื้น
  8. ระบบหมึก
  9. การรองหนุน
  10. การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ออฟเซต

วัตถุประสงค์ของการอบรมหลักสูตรนี้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงชีวิตการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต และประสบการณ์การทำงานร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม และวิทยากร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

Related Post

การพิมพ์ไทยสัญจร 60 ภาคเหนือ
views 271
การพิมพ์ไทยสัญจร 60 ภาคเหนือ “ทิศทางการพิมพ์ไทย ในยุค 4.0” เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมการพิมพ์ไทยได้จัดงาน “การพิมพ์ไทยสัญจรภาคเหนือ” ณ ห้องปารีส โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู...
มอบเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา
views 201
มอบเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา จากโครงการ “๙ แบบตัวพิมพ์ไทย เพื่อพ่อ” สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ มอบเงินรายได้จากโครงการ “๙ แบบ ตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ” บริจาคสมทบทุนให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อร่วมสานต่อโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด...
งานสัมมนา การออกแบบและการเตรียมไฟล์ สำหรับงานพิมพ์คุณภาพ
views 319
สมาคมการพิมพ์ไทย จัดงานสัมมนา การออกแบบและการเตรียมไฟล์ สำหรับงานพิมพ์คุณภาพ สมาคมการพิมพ์ไทย ร่วมกับบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาในหัวข้อ “การออกแบบและการเตรียมไฟล์ สำหรับงานพิมพ์คุณภาพ” เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสัมมนาชั...