Thai Print Academy เปิดหลักสูตรฝึกอบรมการพิมพ์ออฟเซ็ตเบื้องต้น รุ่นที่ 11

สถาบันการพิมพ์ไทย Thai Print Academy
เปิดหลักสูตรฝึกอบรมการพิมพ์ออฟเซ็ตเบื้องต้น รุ่นที่ 11

หัวข้อฝึกอบรม

  1. เครื่องพิมพ์ออฟเซต และความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องพิมพ์
  2. ความรู้เกี่ยวกับระบบการพิมพ์ออฟเซต
  3. กระดาษ
  4. หมึกพิมพ์ออฟเซต
  5. น้ำยาฟาวน์เทน
  6. แม่พิมพ์ระบบออฟเซต และผ้ายางออฟเซต
  7. ระบบทำความชื้น
  8. ระบบหมึก
  9. การรองหนุน
  10. การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ออฟเซต

วัตถุประสงค์ของการอบรมหลักสูตรนี้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงชีวิตการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต และประสบการณ์การทำงานร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม และวิทยากร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

Related Post

“หนูดา” คุณชนิดา จินดาปราณีกุล ทายาทคนเก่ง “บี.เค. อินเตอร์ปริ้นท์”
views 202
“หนูดา” คุณชนิดา จินดาปราณีกุล ทายาทคนเก่ง “บี.เค. อินเตอร์ปริ้นท์” Work Life Balance ทำงานอย่างมีความสุข ด้วยความคุ้นเคยขั้นตอนการทำงานด้านโรงพิมพ์มาตั้งแต่เด็กๆ เพราะมักไปอยู่ที่โรงพิมพ์เป็นประจำในทุกวันหยุด หยิบโน่นจับนี่ช่วยงานไม่เกี่ยง จึงไม่ใ...
สมุยอักษร การบำบัดน้ำเสีย
views 289
สมุยอักษร การบำบัดน้ำเสีย วันที่ 5 มิถุนายน "วันสิ่งแวดล้อมโลก" เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่นานาชาติทั่วโลกให้ความสำคัญ เพราะตระหนักดีว่า สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของโลกอยู่ในภาวะที่ถูกมนุษย์คุกคามจนสูญเสียสมดุลย์ธรรมชาติที่เคยมีมาอย่างรวดเร็ว ภายหลังการปฏ...
พาวิเลี่ยนครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
views 588
พาวิเลี่ยนครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ อีกขั้นความสำเร็จสู่บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ยุค 4.0 ที่งานแพ็ค พริ้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล งานจัดแสดงสินค้า แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 6 ในภูมิภาคเอเชีย กลับมาอีกครั้งในวันที่ 20 - 2...