Thai Print Academy พิธีมอบเกียรติบัตร หลักสูตรการพิมพ์ออฟเซ็ทเบื้องต้น รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10

สถาบันการพิมพ์ไทย Thai Print Academy
พิธีมอบเกียรติบัตร หลักสูตรการพิมพ์ออฟเซ็ทเบื้องต้น รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10

สถาบันการพิมพ์ไทย จัดพิธีมอบเกียรติบัตร หลักสูตรการพิมพ์ออฟเซ็ทเบื้องต้น รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9 มีผู้เข้าเรียนจบหลักสูตร รุ่นที่ 9 จำนวน 16 ท่าน และผู้จบหลักสูตร รุ่นที่ 10 จำนวน 10 ท่าน

วัตถุประสงค์ของการอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงชีวิตการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต และประสบการณ์การทำงานร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม และวิทยากร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

Related Post

“หนูดา” คุณชนิดา จินดาปราณีกุล ทายาทคนเก่ง “บี.เค. อินเตอร์ปริ้นท์”
views 202
“หนูดา” คุณชนิดา จินดาปราณีกุล ทายาทคนเก่ง “บี.เค. อินเตอร์ปริ้นท์” Work Life Balance ทำงานอย่างมีความสุข ด้วยความคุ้นเคยขั้นตอนการทำงานด้านโรงพิมพ์มาตั้งแต่เด็กๆ เพราะมักไปอยู่ที่โรงพิมพ์เป็นประจำในทุกวันหยุด หยิบโน่นจับนี่ช่วยงานไม่เกี่ยง จึงไม่ใ...
สมุยอักษร การบำบัดน้ำเสีย
views 289
สมุยอักษร การบำบัดน้ำเสีย วันที่ 5 มิถุนายน "วันสิ่งแวดล้อมโลก" เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่นานาชาติทั่วโลกให้ความสำคัญ เพราะตระหนักดีว่า สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของโลกอยู่ในภาวะที่ถูกมนุษย์คุกคามจนสูญเสียสมดุลย์ธรรมชาติที่เคยมีมาอย่างรวดเร็ว ภายหลังการปฏ...
พาวิเลี่ยนครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
views 588
พาวิเลี่ยนครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ อีกขั้นความสำเร็จสู่บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ยุค 4.0 ที่งานแพ็ค พริ้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล งานจัดแสดงสินค้า แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 6 ในภูมิภาคเอเชีย กลับมาอีกครั้งในวันที่ 20 - 2...