Thai Print Academy พิธีมอบเกียรติบัตร หลักสูตรการพิมพ์ออฟเซ็ทเบื้องต้น รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10

สถาบันการพิมพ์ไทย Thai Print Academy
พิธีมอบเกียรติบัตร หลักสูตรการพิมพ์ออฟเซ็ทเบื้องต้น รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10

สถาบันการพิมพ์ไทย จัดพิธีมอบเกียรติบัตร หลักสูตรการพิมพ์ออฟเซ็ทเบื้องต้น รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9 มีผู้เข้าเรียนจบหลักสูตร รุ่นที่ 9 จำนวน 16 ท่าน และผู้จบหลักสูตร รุ่นที่ 10 จำนวน 10 ท่าน

วัตถุประสงค์ของการอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงชีวิตการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต และประสบการณ์การทำงานร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม และวิทยากร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

Related Post

การพิมพ์ไทยสัญจร 60 ภาคเหนือ
views 271
การพิมพ์ไทยสัญจร 60 ภาคเหนือ “ทิศทางการพิมพ์ไทย ในยุค 4.0” เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมการพิมพ์ไทยได้จัดงาน “การพิมพ์ไทยสัญจรภาคเหนือ” ณ ห้องปารีส โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู...
มอบเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา
views 201
มอบเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา จากโครงการ “๙ แบบตัวพิมพ์ไทย เพื่อพ่อ” สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ มอบเงินรายได้จากโครงการ “๙ แบบ ตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ” บริจาคสมทบทุนให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อร่วมสานต่อโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด...
งานสัมมนา การออกแบบและการเตรียมไฟล์ สำหรับงานพิมพ์คุณภาพ
views 319
สมาคมการพิมพ์ไทย จัดงานสัมมนา การออกแบบและการเตรียมไฟล์ สำหรับงานพิมพ์คุณภาพ สมาคมการพิมพ์ไทย ร่วมกับบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาในหัวข้อ “การออกแบบและการเตรียมไฟล์ สำหรับงานพิมพ์คุณภาพ” เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสัมมนาชั...