Digital Marketing สำหรับโรงพิมพ์

สมาคมการพิมพ์ไทย จัดงานสัมมนาการพิมพ์ 4.0 สำหรับคนรุ่นใหม่
Digital Marketing สำหรับโรงพิมพ์

การจัดสัมมนาครั้งนี้มีขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องสัมมนาชั้น 4 อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9

ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ คุณศิวัฒน์ เชาวรรียวงษ์ CEO GroupM Thailand, อุปนายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) และคุณสุนาถ ธนสารอักษร Co-Founder Rabbit’s Tale

วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาหลักสูตรนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล, ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี-พฤติกรรมผู้บริโภค, การปรับตัวของธุรกิจสื่อแนวพร้อมแนวคิดการวางแผนสื่อโฆษณา การทำ Digital Marketing สำหรับธุรกิจสิ่งพิมพ์และการปรับโครงสร้างทางธุรกิจพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากคนโรงพิมพ์ผันตัวมาทำ Digital Agency

Related Post

“หนูดา” คุณชนิดา จินดาปราณีกุล ทายาทคนเก่ง “บี.เค. อินเตอร์ปริ้นท์”
views 202
“หนูดา” คุณชนิดา จินดาปราณีกุล ทายาทคนเก่ง “บี.เค. อินเตอร์ปริ้นท์” Work Life Balance ทำงานอย่างมีความสุข ด้วยความคุ้นเคยขั้นตอนการทำงานด้านโรงพิมพ์มาตั้งแต่เด็กๆ เพราะมักไปอยู่ที่โรงพิมพ์เป็นประจำในทุกวันหยุด หยิบโน่นจับนี่ช่วยงานไม่เกี่ยง จึงไม่ใ...
สมุยอักษร การบำบัดน้ำเสีย
views 289
สมุยอักษร การบำบัดน้ำเสีย วันที่ 5 มิถุนายน "วันสิ่งแวดล้อมโลก" เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่นานาชาติทั่วโลกให้ความสำคัญ เพราะตระหนักดีว่า สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของโลกอยู่ในภาวะที่ถูกมนุษย์คุกคามจนสูญเสียสมดุลย์ธรรมชาติที่เคยมีมาอย่างรวดเร็ว ภายหลังการปฏ...
พาวิเลี่ยนครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
views 588
พาวิเลี่ยนครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ อีกขั้นความสำเร็จสู่บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ยุค 4.0 ที่งานแพ็ค พริ้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล งานจัดแสดงสินค้า แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 6 ในภูมิภาคเอเชีย กลับมาอีกครั้งในวันที่ 20 - 2...