ชี้แจ้งสิทธิ์เข้าชิง PM Export Award 2016

p32-33_2

ชี้แจงกติกาการรับรางวัล PM Export Award 2016

สมาคมการพิมพ์ไทย นำโดยคุณพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ นายกฯ และคณะกรรมการสมาคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการโรงพิมพ์ในการนำเสนอองค์กรเพื่อเข้ารับรางวัล “ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประเภทธุรกิจบริการยอดเยี่ยม สาขาสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ประจำปี 2559” หรือ Prime Minister’s Export Award 2016 หรือ PM Export Award 2016 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย ถนนพระราม 9 เมื่อบ่ายวันที่ 3 พฤษภาคม 2559

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้ารับรางวัลประกอบไปด้วย

 1. ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีหุ้นส่วนคนไทยถือหุ้น มากกว่า ร้อยละ 50
 2. ประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 3. เป็นผู้ผลิตส่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ส่งออกทั้ง ทางตรงหรือทางอ้อม
 4. ต้องเป็นผู้ได้รับรางวัล Thai Print Award 2013- 2015
 5. ผู้ที่เคยได้รับรางวัล PM Export Award มาแล้ว จะขอรับได้อีกครั้งเมื่อครบ 5 ปี

p32-33_3

เกณฑ์การพิจารณามีรายละเอียดปลีกย่อยแบ่งเป็น 7 หมวด คิดเป็น 100 คะแนน ประกอบด้วย

 1. การบริหารองค์กร
  10 คะแนน
 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
  12 คะแนน
 3. การพัฒนาเพื่อขยายฐานลูกค้าและการตลาด
  22 คะแนน
 4. การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้
  4 คะแนน
 5. บุคลากร
  10 คะแนน
 6. การดำเนินงาน
  24 คะแนน
 7. ความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจ
  18 คะแนน

p32-33_4

p32-33_5

รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น จัดมาแล้วเป็นเวลา 24 ปี แต่ปีนี้เป็นปีแรกที่จัดให้มีรางวัลเป็นการเฉพาะเจาะจงสำหรับ “สาขาสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์” จึงกำหนดให้สิทธิ์ผู้ประกอบการโรงพิมพ์ที่เคยได้รับรางวัล Best Of The Best ในงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ หรือ Thai Print Award 2013-2015 ย้อนหลัง 3 ปี ซึ่งมีจำนวน 17 บริษัท ในการเสนอองค์กรเพื่อรับรางวัลดังกล่าวก่อน ส่วนในปีหน้าการเสนอองค์กรเพื่อรับรางวัล PM Export Award 2017 จะให้สิทธิ์แก่ทุกโรงพิมพ์ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัลในการประกวด 11th Thai Print Award 2016

Related Post

พสกนิกรสะสม หนังสือ-สิ่งพิมพ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
views 1063
พสกนิกรสะสม หนังสือ-สิ่งพิมพ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พสกนิกรไทยร่ำไห้ทั้งแผ่นดินเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 และสิ่งที่แสดงออกถึงการสำนึกในพระมหากรุณ...
ธนบัตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
views 797
ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ คุณวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงว่า ธปท. ได้จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึก เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ ...
ผลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11
views 977
Thai Print Awards 2016 INSPIRE THE FUTURE แรงบัลดาลใจแห่งอนาคต อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทย สมาคมการพิมพ์ไทย จัดงานประกาศผลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 หรือ 11th THAI PRINT AWARD 2016 ภายใต้สโลแกน Inspire the Future ประสบความสำเร็...